25 มกราคม 2562 ฝุ่นยังหนักเกินมาตรฐาน 13 จุด-คพ.สั่งเข้มมาตรการ 4 ระดับ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_302664/

คุณภาพอากาศ ยังเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่ว กทม. และปริมณฑล ถ.กาญจนาพระราม 2 สูงสุด -คพ.สั่งเข้มมาตรการ 4 ระดับ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่
ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 40 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ, ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 57 – 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาครขณะเดียวกัน มีรายงานสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยาระบุว่า กระแสลมสงบทั้งใน กรงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม

คพ.สั่งคุมเข้มมาตรการรับมือฝุ่น 4 ระดับ

กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ (25 ม.ค.62) ระบุว่า จากสภาพอุตุนิยมวิทยาอากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 24 พื้นที่ ขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศยังลอยตัวได้ดี มีลมพัดแรงขึ้น ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้ ทั้งนี้ จากมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) เพื่อหารือแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62 ได้สรุปแนวทาง ในขั้นปฏิบัติเป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรงของสถานการณ์ ได้แก่

ระดับที่ 1 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าน้อยกว่า 50 มคก/ลบ.ม. ส่วนราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติภารกิจในสภาวะปกติ
ระดับที่ 2 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 50 – 75 มคก/ลบ.ม. หน่วยงานทุกหน่วยต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในพื้นที่ของตนเอง
ระดับที่ 3 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 75 – 100 มคก/ลบ.ม. กก.คพ. จะจัดการประชุมเพื่อหามาตรการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการควบคุมแหล่งมลพิษ โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการที่จะใช้ พรบ.การสาธารณสุข และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกฎหมายอื่น ๆ เพื่อแก้ไขควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ
ระดับที่ 4 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกิน 100 มคก./ลบ.ม. หากมาตรการระดับ 3 ยังไม่ดีขึ้น จะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ ในการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยจะนำเสนอเพื่อกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 และจัดส่งให้ กทม. ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีสถานการณ์อยู่ในระดับ 2 และ 3 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการต่อไปโดยมี คพ.ร่วมสนับสนุน